خانه

منوی اصلی

تماس با ماورزش صبحگاهی

ورود شما را به وب سایت اداره ورزش و جوانان شهرستان سبزوار خیر مقدم عرض می نماییم.

اوقات فراغت

مجوز باشگاه

 مدارک لازم برای تاسیس و تمدید مجوز باشگاه ورزشی

1-      درخواست کتبی متقاضی تاسیس باشگاه

2-      فرمهای تقاضای تاسیس باشگاه

3-      آیین نامه داخلی باشگاه

4-      فرم تایید نام و مهر باشگاه

5-      تایید صلاحیت ترافیکی ، انتظامی ( اداره اماکن )

6-      کروکی محل باشگاه

7-      تایید یه فنی هیات برای رشته های ورزشی مورد درخواست

8-      تصویر کارت مربیگری مورد تایید فدراسیون و سازمان

9-      اجاره نامه محضری یا سند مالکیت با رضایتنامه محضری درمشخص نمودن میزان مالکیت و زمان و قولنامه


مدارک مورد نیاز موسس

1-      تصویر تمام صفحات شناسنامه

2-      تصویر پشت و رو از کارت پایان خدمت یا معافیت

3-      تصویر پشت و رو کارت ملی

4-      تعهد نامه فدراسیون پزشکی

5-      برگه سوء پیشینه

6-      برگه عدم اعتیاد

7-      3 قطعه عکس

8-      فرم اطلاعات فردی با امضاء و اثر انگشت

9-      تعهد نامه با امضاء و اثر انگشت


مدارک موردنیاز مدیر آقایان و بانوان

1-      تصویر تمام صفحات شناسنامه

2-      تصویر پشت و رو از کارت پایان خدمت یا معافیت

3-      تصویر پشت و رو کارت ملی

4-      تعهد نامه فدراسیون پزشکی

5-      برگه سوء پیشینه

6-      برگه عدم اعتیاد

7-      3 قطعه عکس

8-      فرم اطلاعات فردی با امضاء و اثر انگشت

9-      تصویر مدارک تحصیلی دیپلم به بالا

10-  تعهد نامه با امضاء و اثر انگشت

11-  کارت بهداشت برای باشگاههایی که بوفه دارند .

 
 

کانال تلگـرام ما

ساعت و تاریخ شمسی

شنبه, 31 فروردین 1398

اوقات شرعی